Alliander: een geïntegreerd beleid voor facility en security

Alliande

Alliander ontwikkelt en beheert energienetten voor ruim drie miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven voor elektriciteit, gas en warmte. Zij beheren meer dan 90.000 km elektriciteitsnet en 40.000 km gasnet en zijn er trots op dat deze netten tot één van de betrouwbaarste ter wereld behoren. De complexiteit van hun omvangrijke bedrijfsactiviteiten, alsmede de snelheid waarmee veranderingen plaatsvinden in het energielandschap, zijn voor Alliander bepalend geweest om zich als regieorganisatie te organiseren. Sinds 2017 heeft Alliander daarom de regierol en de verantwoordelijkheid voor de tactische en operationele uitvoering van het toegangs- en beveiligingsbeleid – zowel qua mens als techniek – overgedragen aan Unica Access & Security International. Soortgelijke outsourcing overeenkomsten worden in de markt vaak toegepast voor facilitaire zaken, maar staat op het gebied van security nog in de kinderschoenen.

Alliander

Voor Alliander was het een strategische keuze om naast de integrale facilitaire oplossing voor soft services en de managing agent op asset management, Integrated Security Management een belangrijk onderdeel te laten zijn van het Facility team. Mark Hamstra, Leveranciersmanager bij Alliander vertelt: “De samenwerking van deze constructie pakt goed uit. De specialisten vanuit de verschillende diensten vullen elkaar goed aan. Hierdoor zijn wij in staat de tactische en operationele taken en verantwoordelijkheden rondom security over te laten aan Unica Access & Security International.”

Een geïntegreerd beleid voor facility en security

Alliander, de grootste netbeheerder van Nederland, onderschrijft de voordelen van een geïntegreerd beleid. Voorheen hadden zij contracten met verschillende manbewakingspartijen, met technische partijen en met een hospitality bedrijf. Door van een IFM-model naar een IFM + ISM-model over te schakelen, zijn zij van meer dan tien verschillende partijen naar drie partijen gegaan. Er is zekerheid op het gebied van wet- en regelgeving en zijn IT-security, inbraakdetectie, brandbeveiliging en cameraobservatie vele malen efficiënter ingeregeld. Tijs Melis, directeur Unica Access & Security International: “Dit zou elke facility manager op de radar moeten hebben, omdat dit wat ons betreft de toekomst is.”

Constructieve samenwerking tussen ketenpartners

Een essentieel onderdeel van de samenwerking is het creëren van een zo effectief mogelijke keten van verschillende diensten van leveranciers. De organisatie en inrichting hiervan is relatief complex en dynamisch. Het vraagt om een constructieve samenwerking en een goede afstemming tussen de verschillende ketenpartners. Door informatie tijdig te delen en afspraken nauwkeurig vast te leggen, zullen de doelstellingen worden gehaald, kunnen innovaties worden verzilverd en blijft de onderlinge verstandhouding optimaal.

Integrated Security Management

Unica Access & Security International plant, coördineert en monitort de overeengekomen service level agreements en richt zich continu op het analyseren en verbeteren van de processen, waarbij het belang van Alliander altijd voorop staat. Vanuit de regiefunctie worden de volgende diensten aangestuurd door Unica Access & Security International:

  • Observatie: het volgens standaard procedures openen en sluiten van locaties op afstand, toegangsverlening, intercom afhandeling, video-observatie, calamiteiten- en incidentmanagement en alarm verificatie en opvolging;
  • Functioneel en operationeel beheer op toegangscontrole en workflow autorisatie management;
  • Servicemanagement: technisch beheer, applicatiebeheer en Incident management op toegangscontrole en workflow autorisatie management;
  • Installatie & Onderhoud: deels uitgevoerd door Unica Access & Security International en deels uitgevoerd door gebouw-gerelateerde dienstverleners en leveranciers;
  • Manbeveiliging: particuliere alarmcentrale, mobiele surveillance en objectbeveiliging; uitgevoerd door een particulier beveiligingsbedrijf.

“Toetsing van de nieuwe afspraken vindt plaats op basis van prestatie-indicatoren. Bijzonder daarbij is de afspraak dat – in het geval een vastgestelde prestatie-indicator niet wordt gehaald – er géén sprake is van een conventionele malus regeling. In dat geval zal Unica Access & Security International met haar directie en medewerkers een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) project uitvoeren. Hierbij gaat het om een (in de juiste verhouding staande) activiteit, gericht op één van de kwetsbare groepen in de samenleving,” aldus Tijs Melis. 

Logo Unica acces & security international   diap RGB

Toegangscontrole, inbraak, intercom en camera observatie komen samen in één centrale omgeving.

Unica Access & Security International

Lübeck 1, 2993 LM Barendrecht